Vlčata

Vlčata jsou naší nejmladší kategorií, která je určena pro kluky od 6 do 11 let. Hlavní náplní jejich činnosti jsou hry v klubovně i v  přírodě, díky kterým se kluci naučí některým základním skautským dovednostem jako je poznávání přírody, vázání uzlů, základy zdravovědy, orientace v terénu a další. Schůzky i akce jsou také plné různých sportovních soutěží a turnajů v různých, i méně tradičních, disciplínách. Vlčata se také dozví, co to vlastně znamená být skautem.

Kdy se scházíme

Vlčata se schází každou středu vždy od 16:30 do 18:30 v klubovně.

Kdo nás vede

Hlavním vedoucím vlčat je Jan - Pavel Cajzl, kterému letos pomáhají Jirka Bareš, Vašek Kolář a Tadeáš Kamínek.

Naše akce

V rámci našich akcí pravidelně vyrážíme na jednodenní výlety do přírody, jednou ročně přespáváme v klubovně a obvykle dvakrát ročně podnikáme vícedenní výpravu někam mimo Brno. Nezapomínáme také na různé hry a závody. Pravidelně se účastníme Závodu vlčat a světlušek a dalších akcí. Obvykle jednou za rok připravujeme společnou akci s oddílem světlušek. O prázdninách se pak vlčata společně se staršími skauty mohou zúčastnit 14-ti denního tábora, který je vyvrcholením celoroční činnosti.

Družiny

Kluci ve vlčatech jsou rozděleni do tří družin (Jeleni, Jestřábi a Vlci). Družiny proti sobě soupeří v rámci celoroční hry, také některé hry jsou po družinách.

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0