Vlčata

Vlčata jsou naší nejmladší kategorií, která je určena pro kluky od 6 do 11 let. Hlavní náplní jejich činnosti jsou hry v klubovně i v  přírodě, díky kterým se kluci naučí některým základním skautským dovednostem jako je poznávání přírody, vázání uzlů, základy zdravovědy, orientace v terénu a další. Schůzky i akce jsou také plné různých sportovních soutěží a turnajů v různých, i méně tradičních, disciplínách. Vlčata se také dozví, co to vlastně znamená být skautem.

Kdy se scházíme

Vlčata se schází každou středu vždy od 16:30 do 18:30 v klubovně.

Kdo nás vede

Hlavním vedoucím vlčat je Jan - Pavel Cajzl, kterému letos pomáhají Jirka Bareš, Vašek Kolář a Tadeáš Kamínek.

Naše akce

V rámci našich akcí pravidelně vyrážíme na jednodenní výlety do přírody, jednou ročně přespáváme v klubovně a obvykle dvakrát ročně podnikáme vícedenní výpravu někam mimo Brno. Nezapomínáme také na různé hry a závody. Pravidelně se účastníme Závodu vlčat a světlušek a dalších akcí. Obvykle jednou za rok připravujeme společnou akci s oddílem světlušek. O prázdninách se pak vlčata společně se staršími skauty mohou zúčastnit 14-ti denního tábora, který je vyvrcholením celoroční činnosti.

Družiny

Kluci ve vlčatech jsou rozděleni do tří družin (Jeleni, Jestřábi a Vlci). Družiny proti sobě soupeří v rámci celoroční hry, také některé hry jsou po družinách.

Novinky

Docházka

 1. Tomáš F.
  90
 2. Lukáš K.
  85
 3. Vincent Oto M.
  85
 4. Matěj P.
  85
 5. Daniel P.
  85
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0