Roveři

Roveři jsou naší nejstarší věkovou kategorií (nad 15let). Spolu s vedoucími tvoří tým, který zajišťuje chod oddílu po všech jeho stránkách. Cílem roverů je naplnit jejich heslo: "Sloužím" a tak většina z nich zastává nějakou funkci v rámci oddílu. Působí tak na pozici vedoucích vlčat a skautů, plánují a organizují celoroční hru, starají se o klubovnu a vybavení, kroniku či webové stránky. Dalším pilířem činnosti roverů jsou vlastní akce, které si sami připravují a v rámci nichž se snaží vyzkoušet si něco nového.

Naše akce

Kalendář akcí roverů je rozmanitý. Je připraven tak, aby si každý mohl vybrat, co ho láká. Tradičně vyrážíme na několikadenní čundr do hor, zimní přespání v přírodě - tzv. Záhrab či víkendové setkání vedoucích a roverů z oddílu. Někteří z nás se účastní akcí jako je Obrok či pochod Z Brna do Brna. O prázdninách pak pořádáme týdenní roverský tábor na našem novém tábořišti, kterému říkáme "Osada"

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0