VLK Gong

Vůdcovská zkouška - Vůdcovský lesní kurz

Nech se rozeznít údery Gongu. VLK GONG je příprava na službu vůdce oddílu i seznámení s potřebnými znalostmi. Vůdce má nezastupitelnou úlohu v hnutí, jako vzor pro vedenou skautskou generaci. VLK GONG učí rozpoznávat pravé vůdcovství od pouhého „vedení“.
Na GONGu se snažíme spojovat to nejlepší z tradice s tím, co oslovuje děti našich oddílů dnes.
Jako jediný kurz v ČR je VLK GONG nekoedukovaný.

více na: http://gong.skauting.cz/

Naši absolventi:

  • Jeňour (absolvoval 7.11.2015)
    Gong je zaměřen na přesah skautingu a dokázal mi ukázat jeho obrovský význam v dnešním světě a společně s tím hloubku vůdcovství. Je prokládán symbolikou a tradicemi, které směřují k původním myšlenkám skautingu – k tomu, na co občas zapomínáme. Nesoustředí se tak na nějaké přesné zvládnutí kompetencí (posuzuje tuto část vlastním způsobem), plnění kurzových stezek nebo množství úkolů. Namísto toho dává důraz na tvorbu společenství a mě dal poprvé pocítit bratrství s ostatními členy i instruktory. Díky menšímu počtu účastníků a početnému instruktorskému sboru (od čerstvých vůdců po staré vlky jako je Balů) je možné mít s instruktory blízkou vazbu a individuálně s nimi probírat svůj oddíl a učit se od nich – byli to všichni úžasní lidi a bylo na nich vidět, že skautingem žijí, že pro ně hodně znamená. Zároveň zde byla i super parta frekventantů, se kterou byla zábava. Kromě toho se však také na přednáškách člověk dozví dost informací ze všech oborů, vyzkouší si pod vedením vytvořit vůdcovský projekt a nechybí časté prokládání akčními hrami a zážitky. Byl jsem vděčný, že jsem se mohl tohoto kurzu účastnit a všem ho doporučuji!

zobrazit všechny kurzy

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0