Instruktor lanových aktivit II.třídy - SVČ Lužánky

Různé - Instruktor lanových aktivit II. třídy

Doplňující vzdělání pro pedagogy Tv v oblasti staveb a vedení programu na nízkých lanových překážkách.

Historie a seznámení s lanovými překážkami u nás a ve světě, praktický nácvik staveb nízkých lanových překážek, vedení programu, bezpečnost, druhy používaných materiálů. Dobrodružná výchova a výchova prožitkem.
S účastníky se v úvodním bloku hrají jednoduché iniciativní hry (dotace: 2 hodiny), které pak mohou použít i při vedení svých programů. Během kurzu se postupně účastníci učí používat správné uzly a konstrukční prvky pro správné navázání jednotlivých překážek a následuje jejich praktická stavba (dotace: 12 hodin), velká část hodinové dotace je věnována bezpečnosti a pohybu na lanových překážkách (dotace: 5 hodin). Na kurzu se s účastníky probírá i správná organizace samotného programu a vedení programu tak, aby byl pro jeho účastníky zážitkem (dotace: 3 hodiny)

více na: http://www.luzanky.cz/kurzy/akreditovane/letak.php?id=6

Naši absolventi:

  • Petr Bartek (absolvoval 14.10.2012)
    Byl pořádaný lanovým centrem PROUD a byl to kurz se zaměřením na nízké lanové překážky (zhruba do metru nad zemí) s poměrně malým množstvím teorie, ale naopak s velkou porcí praktického nácviku vázání překážek. Začal v pátek a trval do neděle. Většinu času jsme strávili v lese na okraji Brna a učili se stavět překážky, o kterých se zde naučíte téměř vše, od jejich historie přes nejpoužívanější uzly, druhy používaných materiálů až po vedení programu s hlavní náplní zdolávání překážek. Kurz byl zakončen písemnou a následně praktickou zkouškou. Rozhodně výborná zkušenost, kterou mohu doporučit.

zobrazit všechny kurzy

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0