VLK Ursus

Vůdcovská zkouška - Vůdcovský lesní kurz

Ursus je vůdcovský lesní kurz,
který je typický pohodovou atmosférou, která vytváří prostor pro otevřené rozhovory, bližší poznání nás všech, hlubší zamyšlení nad konkrétními potřebami a problémy
který se snaží používat různé formy předávání zkušeností, znalostí, inspirace, ale zejména vést k samostatnému uvědomění a pochopení souvislostí ve skautském i osobním životě.
který se tradičně skládá z jednoho jarního víkendu, týdenní letní části a podzimních vůdcovských zkoušek konaných tři týdny po letní části
který začínal v roce 1997, jako zážitkový kurz a v roce 2000 se změnil na vůdcovský lesní kurz zaměřený na vůdce vlčat a světlušek, ale který se od roku 2003 zaměřuje na všechny věkové kategorie (podle složení a zájmu účastníků).
který se jmenuje podle latinského názvu pro medvěda – moudrého učitele v džungli
jehož absolventi nosí jako jediní v republice šedý šátek se žlutým lemováním
který měl za sebou v roce 2009 sedmý ročník jako vůdcvský lesní kurz a již dvanáctý ročník kurzu pod názvem Ursus

více na: http://www.ursus.skauting.cz/

Naši absolventi:

  • Petr Kotásek (absolvoval 19.9.2010)
    Musím říct, že kurz není příliš zážitkový. Což ovšem neznamená, že bych si kurz neužil, nebo že by byl špatný. Při pednáškách jsme se dozvěděli spoustu nových věcí a to ještě zajímavou formou dopněnou o nějakou aktivitu po dvojcích nebo skupinách. Na kurzu je hodně aktivit zaměřujících se na zamyšlení se nad sebou. Kurzem se prolíná stezka, kterou můžou účastníci plnit a která určitě pomůže při zkouškách. Na kurzu se mi líbila velká otevřenost instruktorů i členů servistýmu, se kterými jsme měli možnost se bavit o čemkoli. Zkoušky jsou vedeny podle nového programu a nejsou úplně jednoduchý. Nicméně člověk, který má už nějaké zkušenosti s vedením nebude mít problém. Kurz bych doporučil hlavně tomu, koho čeká pozice vůdce oddílu, který se chce dozvědět a inspirovat, zamyslet se nad sebou, dobře se najíst, a který chce sfouknout kurz za relativně krátkou dobu.

zobrazit všechny kurzy

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0