Vůdcovský minikurz ORJ Hodonín

Vůdcovská zkouška - Vůdcovský kurz

Jedná se o víkendový kurz vedený br. Mývalem z Hodonína. Je primárně určený zkušeným vedoucím, kteří si potřebují dodělat vůdcovské zkoušky. První víkend se uskuteční samotný kurz a další víkend se už konají zkoušky.

více na: http://orjhodonin.skauting.cz/index.php?stranka=minikurz

Naši absolventi:

  • Kokino (absolvoval 10.2.2008)
    Velmi intenzivní - první víkend non-stop přednášky, druhý víkend celá sobota zkoušení, v neděli zbytečný čekání na rétoriku. Spíš pro starší, je dobrý mít před kurzem už nějaký zkušenosti, jak s vedením, tak i s organizací (např. účast na středisku). Zkoušky nebyly moc náročné, všichni účastníci je udělali. Doporučuji se při učení zaměřit na organizaci a právo

zobrazit všechny kurzy

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0