Skauting

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. V Anglii ho v roce 1907 založil Robert Stephenson Smyth Baden-Powell a dnes má více než 40 milionů členů ve 216 zemích a teritoriích světa. U nás vzniknul o 4 roky později a od té doby prošlo skautskými oddíly na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů jako např. Václav Havel, Jiří Grygar, Tomáš Halík, Tomáš Hanák a další. Dnes má Junák - český skaut, z.s. 50 tisíc členů a je největší výchovnou organizací v České republice.

Skauting - to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí - prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Skautský zákon:

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním.
Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Skautské heslo:

Buď připraven!

Zákon vlčat:

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě, vlče se vždy poddá starému vlku.

Slib vlčat

Slibuji, že se vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že každý den vykonám dobry skutek. Po složení slibu mohou věřící vlčata připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Heslo vlčat:

Naší snahou nejlepší buď čin!

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Daniel P.
  163
 5. Vojta
  162
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0