Jak to u nás chodí

V průběhu školního roku nás čeká spousta akcí. Ať už jsou to schůzky nebo výlety. Je jasné, že není možné přijít na všechny. Návštěvu schůzky může zkomplikovat nebo znemožnit nemoc, školní výlet, nebo rodinná oslava. Pravidlem u nás je, že pokud se někdo nemůže na schůzku nebo jinou akci dostavit, omluví se. Stačí, když rodiče napíší SMS nebo email některému z vedoucích. Nejen, že nám to usnadní plánování schůzky, ale je tak možné získat jeden bod do celoročního bodování. Neomluvená nepřítomnost naopak znamená bod dolů. Za účast na schůzce je možné získat až 5 bodů, to podle toho, zda kluci nosí všechny věci, které mají. A vyplatí se také navštěvovat akce. Za jednodenní akci kluci dostanou v průměru deset bodů, za ty vícedenní až 35.

A k čemu, že ty body jsou? Na táboře, si za body každý odnese nějakou hodnotnou cenu. Naopak těm, kteří mají účast nízkou, tábor nemusíme povolit. Máme totiž zavedeno několik pravidel, na které je třeba pamatovat:

Pro účast na táboře je zapotřebí
 • nasbírat do 30. dubna alespoň 200 bodů a mít max. 5 neomluv.
 • nováčci, kteří pojedou na tábor poprvé, musí mít slovní souhlas hl. vedoucího vlčat
Pro členství v oddíle v následujícím školním roce je zapotřebí
 • nasbírat do konce školního roku alespoň 200 bodů

Jaké náklady jsou se skautem spojeny

Každoročně je třeba zaplatit členský příspěvek - registraci, který se pohybuje kolem 1200kč za rok. Část z peněz jde na činnost oddílu. Zbylé finance jdou na podporu činnosti vyšších útvarů Junáka, které pak zpětně zajišťují podporu vedoucích a oddílů. Velká část financí je tedy nějakým způsobem využita zpět pro děti. O tom jak a kdy platit se včas dozvíte.

Další výdaje jsou spojeny s akcemi:

Za dvoutýdenní tábor se platí 2700kč. Platí se za stravu, dopravu a veškerý materiál na táborový program.

Za vícedenní výlet se za ubytování, dopravu a jídlo platí kolem 500kč až 700kč.

Náklady jsou spojeny také s některými výlety a akcemi, kde se platí např. vstupné do jeskyně, rozhledny, muzea a dalších zajímavých míst.

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Daniel P.
  163
 5. Vojta
  162
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0