Předtáborové setkání s rodiči

19.3.2010


Předtáborové setkání s rodiči |

Předtáborové setkání s rodiči

Probraly se důležité věci ohledně tábora, rozdaly pozvánky, zvadla, přihlášky, knížečky, prospekty.. a po zodpovězení dotazů byl konec.

zevl

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0