Výlet se Šídly

21.3.2009


Výlet se Šídly |

Výlet se Šídly

Sešli jsme se společně se Šídly na konečné a vyrazily jsme směr přehrada kde jsme si zahráli hru na chytání a ostatní tomu bránili rukama s potáčením podle toho jak se pískalo. Po té jsme už vyrazili směr hrad Veveří. Po cestě jsme si ještě zahráli hru na pozornost a na paměť. Po cestě jsme se také zastavili na Helenčině studánce kde jsme se také naobědvali. No a pak už zbývalo dorazit na hrad kam jsme se dostali zhruba za hodinku. Podívali jsme se k hradu, ale protože měli ještě zavřeno tak jsme se přesunuli pod hrad kde jsme si zahráli hry např. kanystr atd. No a poté jsme se už museli vypravit na autobus a jet domu…
Jindra

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0