NEVZDÁVEJ!

18.4.2009


Nevzdávej |

Nevzdávej

Sraz na tuto roverskou akci byl na ZŠ Anonínská o půl deváté. Náš tým Medvědů jsem tvořil já, Petr, Pazour, Jirka a Tom. Před školou jsme se seznámili s Bíďou, který nás pozval dovnitř. Až tam jsme se dozvěděli kolik týmů bude soutěžit. Kromě nás se akce účastnili 3 týmy ze stejného střediska jako pořadatelé. Byli jsme stručně seznámeni s pravidly a hra odstartovala prezentací, která obsahovala skrytě popis dalšího stanoviště. Vyrazili jsme sice jako třetí, ale rychlými přeběhy např. přes Konečného náměstí jsme získali náskok a u Planetária jsme byli první. Obdrželi jsme další šifru – čtyři průhledná kolečka s písmeny po obvodu. Odtud jsme cestovali k vile Tugendhat. Zde jsme dostali papír plný textu. Z čísel, která se v textu často vyskytovala jsme vytvořili text, který nás odeslal na konečnou v Řečkovicích. Tam nás šifra spojená se hrou prší poslala na rozhlednu v Soběšicích. Tam jsme chodili nahoru a dolů a hledali písmenka. Další stanoviště bylo u kaple sv. Antoníčka na Lesné. V textu o třech stranách se skrýval plánek, který nás poslal k bunkru nad Husovickým tunelem. Z grafu, který nám dali jsme vyluštili místo – lávka na Maloměřickým nádražím. Tady jsme museli spočítat souřadnice a v mapce jsme určili, že pojedeme na nádraží v Židenících. Odtud jsme dojeli do klubovny na ulici Stalinská, tam proběhlo vyhlášení – byli jsme první, opekli jsme špekáčky, popovídali se a jeli domů.
Ondra

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Daniel P.
  163
 5. Vojta
  162
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0