Zahajovací společný výlet

27.9.2008


Zahajovací výlet |

Zahajovací výlet

Sešli jsme se v 7:30 na konečné šaliny 1 a 3. Od tama jsem dojeli dojeli šalinou č. 1 na Hlavní Nádraží, odkud nám jel v 8:19 vlak do Tišnova. Po vystoupení z vlaku jsme se všichni (bylo nás 22) seřadili podle velikosti a každému bylo přiděleno číslo, abychom se mohli kdykoliv spočítat. Kromě toho si každý taky vylosoval lísteček s něčím jménem. Tyto dvojice pak hrály spolu po celou cestu výletu – měly si svázat jednu ruku uzlovačkou s rukou druhého z dvojice a nesměly se, až na výjimečné případy, rozvázat. I když to mnoho lidí vzdalo už na začátku, vydrželi až do konce tři silné dvojice – Komár a Bacil, Vojta K. a Vojta K. Honza C. a Ondra H.. Vítězné dvojce dostaly sáček bonbónů Studentská Pečeť. Po rozdělení dvojicí jsme vyrazili k vrcholu Čebínka. Po cestě jsme hráli ještě hru s vylosovanými lístečky. Kdo našel se svým jménem, který Ruprd zahodil někde po cestě, měl o bod navíc. Protože jsme šli s vlčaty, bylo tempo velmi pomalé a byly časté přestávky, ve kterých jsme občas také hráli hry jako např. schovku. U první rozhledny jsme se pokochali výhledem a udělali skupinové foto. Odtud jsme vyrazili k druhé rozhledně-vysílači. Po cestě byl oběd z vlastních zásob a bitka s jablky, kterým se třískalo o zem. Rozhledna-vysílač byl ještě o něco vyšší než Čebínka a snad proto někteří nezvládli cestu po 130 schodech až nahoru. O to lepší byl ale výhled a také dojem, protože vysílač byl mřížkovitý, takže šlo vidět přímo pod sebe až na zem. Po slezení dolů jsme našli kousek od vysílače lom, kde jsme si dali oficiální oběd – buřty. Potom jsme akorát sešli o něco ostřejším tempem dolů na vlak a rozjeli se zpět k našim domovům.
Jirka B.

Novinky

Docházka

 1. Tomáš F.
  120
 2. Vojta
  120
 3. Daniel P.
  120
 4. Dominik P.
  118
 5. Adam K.
  114
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0