Oddílová porada vedoucích

14.9.2007


Program |

Program

Když jsem něco před osmou přicházel, všichni kromě Ruprda už tam byli. Ohýnek krásně hořel a Řechty se pomalu chystal jit grilovat maso. Po chvilce přišel i Ruprd a mohli jsme pomalu začít. Během večera jsme se zamýšleli nad různými otázkami a přitom se zakusovali do masa, které nám Řechty skvěle připravil. Nad čím jsme se zamýšleli..nad letošním táborem, etapovkou (minulou i budoucí), nad kalendářem akcí, kvalifikací vedoucích a rádců, změnami v pravidlech v bodování, nad náborem a celý večer jsme završili debatou nad novým tábořištěm..Osadou Panterů.

Milan

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0