Výlet - Údolí Bobravy

29.9.2007


společný výlet |

společný výlet

Sraz byl v 8:30 na konečné. Účast byla veliká. Začali jsme v takovém hezkém dolu, kde jsme udělali pár skupinových fotek. Šli jsme podél říčky Bobravy ve střelickém lese. Cestou jsme hráli potopu a nálet. Chvílemi to byla docela sranda (třeba na louce). Našli jsme si čas i na pašeráky. V jednu chvíli byly vidět 4 srnky, jak peláší pryč od cesty. Na jednom prudkém svahu, kde byla vyrytá cesta nahoru se uskutečnily závody do vrchu. U mostu přes Bobravu jsme měli pauzu se schovkou. Ze střelického lesa jsme unikli přes Vysokou horu. Ve Střelicích jsme nasedli na vlak a odjeli na Hlavní nádraží.
Pazour

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0