Výlet na Pekárnu

13.3.2004


Etapa | Výlet |

Etapa - etapa

popis etapy nebo části vícedenní akce

Bodování etapy družin:

Kamzíci (4b), Jeleni (3b), Medvědi (3b), Svišti (2b),

Výlet

Sešli jsme se v 8.00 na zastávce 1, 3. Milan, chudák, se dlouho nemohl z přijíždějící tramvaje dostat, a tak se trochu opozdil. Hned nato přijel Řehtačka. ...Po dlouhé prohlídce města Brna z palub vozů MHD jsme se dostali na zastávku za Líšní u série rybníků. Po menší tůře okolo zdejších zamrzlých rybníků jsme se zastavili z ping-pongového stolu uprostřed jezera, na malém ostrůvku, a pojedli jsme něco ze svých zásob. Dověděli jsme se také, že na nás čekají čtyři caparti á la piráti přichystaní nás přepadnout. Potkali jsme je až za nějakou dobu otřesně skryté a po našem útoku se dali na úprk. Nakonec jsme je ale dostali a poté byla právě "vlajkovka" - úkolem bylo sebrat nepřítelovu vlajku a bojovat sněhovými koulemi. Nevyhrál nikdo, protože hra byla nedořešená. Na kopci v Pekárně na nás čekal oheň a opékání špekáčků, ale nejdřív vlastně sběr dřeva. Jeskyň jsme si prohlédli s Milanovým světelným dělem a Tomáš H. tam objevil spícího netopýra. Pak byla etapa - nalézt 4 skupinky lístečků s lehkou šifrou. Tuto etapu vyhráliá haluzově Kamzíci, k čemuž přispěla i hlučná dobrotivost Medvědů. Potom jsme zž jen sešli dolů k zavřené Ochozské jeskyni a Netopýří jeskyni-tu jsme si prohlédli a šli jsme domů za občasných potop náletů. V Ochoze jsme počkali v hospodě na autobus a různými spoji MHD jsme se dostali zase do teplých domovů..
Jeňa

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0