Celooddílová velikonoční schůzka

18.4.2019


Celooddílová velikonoční schůzka - skauti |

Celooddílová velikonoční schůzka - skauti

V 16:00 byl sraz u klubovny. Potom jsme šli do lesa, kde jsme se rozdělili do dvou týmů, ve kterých byli vlčata a skauti. Pak jsme hráli pašeráky. Potom jsme šli zpátky ke klubovně a tam jsme se rozdělili na čtyři týmy. Hráli jsme hru na co nejdelší čáru. I říkali jsme tomu mrskačka. Neměli jsme se dotknout země, jinak jsme se už nemohli přilepenou končetinou hýbat. Další hra probíhala na stanovištích. Pletli jsme mrskačku z uzlovaček na čas. Hledali jsme míčky po slepu. Balancovali jsme na desce. Házeli jsme vajíčkem, nesmělo nám spadnout. Lovili jsme králíka.
Jeník Topol

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0