Závěrečný celooddílový výlet na Babí lom

15.6.2019


Zahájení výročního výletu
Zahájení výročního výletu
První hra o historii oddílu
První hra o historii oddílu
Skauti se schází nenápadně, aby na ně režim nepřišel
Skauti se schází nenápadně, aby na ně režim nepřišel
Pokračování po cestě
Pokračování po cestě
pauza na svačinu
pauza na svačinu
Další hra o historii - stavba klubovny
Další hra o historii - stavba klubovny
Klubovna i s okolními stromy
Klubovna i s okolními stromy
Oběd na Lelkovadle
Oběd na Lelkovadle
Hra o historii - přesun na nové tábořiště
Hra o historii - přesun na nové tábořiště
Na tábořiště je potřeba doběhnout..
Na tábořiště je potřeba doběhnout..
... postavit tam týpí..
... postavit tam týpí..
.. a posekat louku znázorněnou na čtverečkovaném papíře
.. a posekat louku znázorněnou na čtverečkovaném papíře
Cesta po hřebeni
Cesta po hřebeni
Společná fotka u rozhledny
Společná fotka u rozhledny
Poslední hra - kvíz o oddíle
Poslední hra - kvíz o oddíle

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0