Mistrovství v uzlování

26.5.2018


Mistrovství v uzlování |

Mistrovství v uzlování

Akce byla v klubovně a okolí. Tak začalo mistrovství, Radek řekl, že si zahrajeme Gordický uzel. Byli jsme tam 3 lidi Honza Kuchař Bingo a Dan. Byly tam uzly např. ambulák, autíčka, dračí uzel a ještě další. Potom si šli zaházet s ufem. Po ufu bylo další kolo mistrovství a potom následovalo vyhodnocení Na 1. místě byl Dan na 2. Honza a 3. Bingo.
Bingo

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0