Zimní celooddílový výlet

28.1.2017


Zimní celooddílový výlet - skauti | Zimní celooddílový výlet - vlčata |

Zimní celooddílový výlet - skauti

Dne 28.1.2017 se uskutečnil Zimní celooddílový výlet. Když jsme dorazili autobusem na místo, byli jsme jenom skauti, protože jsme si mysleli, že nás Muradin s vlčaty zradil a meč, pro který jsme šli si vzal pro sebe, protože nás zradil chtěli jsme ho přepadnout, proto jsme se schovali u cesty a vyčkávali. Jak přišli, tak jsme s nimi hráli hru s číslama, kde ptatilo, že 1 zabije 4, 2 zabije1, 3 zabije 2 a 1, 4 zabije 2 a 3. Hru jsme nakonec prohráli. Pak jsme zjistili, že Muradin meč nemá, tak jsme se usmířili a šli pro meč spolu. Cestou jsme hráli fotbal(ve kterém bylo tolik lidí, že nešlo moc střílet) a hru s kartičkami. Pak jsme se dostali ke skále, na které byla cesta, po které jsme šli. Potom jsme došli k rozhledně, kde měl být ukrytý meč(a byl tam dobrý výhled). Tam byla místnost s meče, ve které se stalo tohle: Arthas a Muradin spolu vešli dovnitř, jak se Arthas dostal k meči, tak mu meč sám skočil do ruky a Muradin najednou zemřel. Konec
Vítek Pečenka

Zimní celooddílový výlet - vlčata

Ráno jsme se sešli na konečné Ečerova. Naším cílem byla rozhledna Babí lom. Po cestě jsme hráli hru, kde jsme schovali vedoucího a chránili jsme ho. Pak nás přepadli skauti a konečně se objevil Arthas. Potom byl oběd. Po obědě jsme hráli fotbal. Potom jsme lezli po skalách a dorazili jsme k rozhledně Babí lom. Potom Arthas vzal meč, kvůli kterému sem šel. Ale bohužel v tom meči byla zlá moc, která zabila skřítka. Potom jsme jeli vlakem zase na Ečerovu. Kuba P.

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0