Co musí skaut umět...

18.2.2012


Co musí skaut umět |

Co musí skaut umět

Akce v duchu skautského umění začala rozdělením na dvě skupinky. V těchto skupinkách jsme se také začali vzdělávat. Jedna skupina začala Morseovou abecedou a ta druhá orientací v mapách. Úkol číslo 1 bylo zorientovat mapu (samozřejmě správně). Potom nám Vojta zadal úkol č. 2. Například jsme museli "dojít" z Matějovce do Č. Rudolce alespoň kolem jednoho rybníka v co nějkratším čase. Potom jsme se prohodili. Morseovku jsme zopakovali na začátek a potom už bylo samé psaní na čas. Vyvrcholilo to soubojem mezi Ondrou a Vaškem.
Vašek

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0