Celooddílová schůzka

5.4.2012


Celooddílová schůzka |

Celooddílová schůzka

cesta do kopce
cesta do kopce

Schůzka se konala na Zelený čtvrtek. Nahradila vlčáckou a skautskou schůzku. Sraz byl v 9:00 u klubovny. Hned na začátku akce jsme se rozdělili na tři týmy. Kapitáni byli Radek, Ondra a Michal D. Po dlouhé době taky přišel Warlík. Jako první úkol jsme museli vyluštit šifru a přejít na místo, které bylo skryto v šifře. Poté co všichni dorazili do tunelu a vyhlásil se vítězný tým (Michala D.) jsme se vydali dál. Šli jsme oborou Holedná až na místo, kde jsme pletli pomlázku - lehli jsme si přes sebe a který tým měl pomlázku největší tak vyhrál. Vyhrál tým Michala D. Vyšli jsme až na vrchol kopce kde jsme hráli lov na vajíčka. Tato hra se hrála tak, že jsme se museli do kruhu, který bránili vedoucí a vzít kartičku a donést ji do své skrýše. Tuto soutěž vyhrál Ondrův tým společně s Radkovým týmem. Poté jsme šli kolem Kohoutovic až k prasatům. Tam jsme hráli poslední hru - kvíz o Velikonocích. Tuto hru vyhrál Michalův tým, který vyhrál i hru celkově. Potom jsme šli na autobus, který nás zavezl až na Ečerovu, kde byl konec akce. 
Adam Krajíček

Novinky

Docházka

 1. Tomáš F.
  120
 2. Vojta
  120
 3. Daniel P.
  120
 4. Dominik P.
  118
 5. Adam K.
  114
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0