Celoddílový vícedeňák

27.4.2012 - 30.4.2012


1. den | 2. den | 3. den | 4. den |

1. den

Sraz byl v pátek 27. 4. 2012 v 16:30 na Ečerové. Když jsme se všichni sešli, nasedli jsme na šalinu, která nás dovezla na nádraží. Na nádraží jsme přestoupili na vlak a z vlaku jsme asi o hodinu později přestoupili na autobus. Autobus nás přivezl do Bedřichova. Poté jsme šli na faru, kde nás čekali někteří vedoucí. Vedoucí nás zavedli do pokojů a potom jsme si vybalovali. Následně jsme šli na večeři (kuřecí maso v sýrové omáčce s těstovinami), při které jsme se rozdělili do skupin na službu (na umývání nádobí). Dále jsme se rozdělili di jiných skupin na hru, kde jsme měli napsat co nejvíc věcí, co máme ve skupině společného. Potom nám Tomáš vysvětloval celovícedenní hru „na lidojeda“. Šlo o to, že byl jeden, kterého Tomáš tajně určil, který dostal fixu a měl sežrat co nejvíc lidí tím, že jim udělá puntík fixou. Poté byla večerní hra, při které jsme měli ocasy z šátku. Na šátcích byly ještě světelné tyčinky. Byli jsme ve dvou týmech, každý tým měl lampičku. Cíl byl sfouknout nepřátelskou lampičku. Zabíjelo se sebráním ocasu.
Honza C.

2. den - Plavba kolem ostrova

Ze začátku byla rozcvička ve formě Zombii. Potom hygiena a snídaně, která byla složená z buchet, které jsme si přivezli. Dále následoval program oddělený zvlášť pro skauty a pro vlčata. Skauti se učili něco o zdravovědě a vlčata podstupovali „opičí dráhu“. Dali jsme si svačinu a potom jsme se mohli zapsat na jeden ze tří volitelných programů. Vobr měl „boj s karimatkami“, Jirka měl logické hry a Ruprd divadelní představení. Po tomto programu jsme měli chvíli volno a pak byl oběd a polední klid. Polední klid skončil a my se připravovali na výlet. Rozdělili jsme se do družin, vždy jedna družina vlčat a jedna družina skautů. Po určitých intervalech jsme vždy vyrazili pomocí fáborků. Na výletě bylo plno her a úkolů např.: střelba lukem, vyřezávání lodiček atd… K večeři jsme si opékali špekáčky a Jirka hrál na kytaru a my k tomu zpívali. A potom byla hygiena a večerka.
Michal H.

Bodování etapy družin:

Jeleni (9b), Jestřábi (9b), Kamzíci (9b), Mamuti (6b), Svišti (3b), Vlci (3b),

3. den - Pečení chleba

Den začal jako každý jiný. Vzbudila nás ladná hudba nesoucí se z reproduktorů postavených na chodbě. Následovala rozcvička a po ní snídaně. Po snídani se rozjela velká námořní bitva. Hra spočívala v tom, že byl na zemi poskládán bitevní plán o velikosti 7x7 polí a my, jakožto neohrožená posádka lodi, jsme se museli po tomto poli pohybovat. Úkolem každého týmu, bylo mít na konci co nejvíce peněz. Každé třetí kolo jsme museli odevzdat jídlo. To představovaly ponožkové koule (Na začátku jsme měli 3. To je 9 kol). Jídlo se dalo získat tak, že jste buď našli ostrov s ovocem, nebo rybařit. To se dalo na volném moři. Jídla jste u sebe mohli mít kolik jste chtěli. (Peněz ne, ale k tomu se dostaneme až za okamžik.) Speciální políčka, jako např. “Delfín“ nebo “Chobotnice“, na vás měli buď pozitivní, nebo negativní vliv. Delfín vás posunul 2 pole dopředu, dozadu nebo do boku. Chobotnice vás chytla a nepustila do té doby, než vás přišel vysvobodit váš společník, nebo člen jiné posádky. Ve stručnosti vám popíše průběh hry. Ve hře nastali tři zvraty. První, když se spojily dvě skupiny. Potom Jirkova obsadila Michelinovu a nakonec Vaškova obsadila Michalovu již “rozrostlou“. Vyhrála “Vaškova“ skupina čítající 9 lidí tj. 3 skupiny. Následovala etapa. Na louce za farou byli rozházené pytlíky se surovinami na pečení placky. Každá družina měla svoje. Při sběru nás chytala “divá zvěř“. První donesli všechny suroviny Kamzíci a za nimi Jestřábi. Dali jsme péct placky a šli na fotbal. Ten dopadl vítězně pro Ruprdův tým. Po návratu jsme placky snědli a ponořili jsme se nočního městečka Palermo. Po několika osudových chybách jsme se raději uchýlili do ústraní a šli se umýt. Po tak dlouhém dni si přece zasloužíme odpočinek.
Vašek K.

Bodování etapy družin:

Jestřábi (9b), Kamzíci (9b), Mamuti (6b), Vlci (6b), Jeleni (3b), Svišti (3b),

4. den - Požár pralesa

Brzy ráno, hned jak jsme se vzbudili, byla etapa. Hořel prales a my jsme ho měli uhasit. Z hrnce donést vodu do skleničky, naplnit ji, vodu přelít do sáčků a potom běžet k lesu. Tam jsme měli hodit sáček a tím uhasit svíčku. První byli Mamuti, u vlčat Vlci. Potom byla snídaně. Po snídani jsme šli na louku, kde byla další hra. Rozdělili jsme se do čtyř družstev, každé družstvo mělo svoji barvu a 8 kartiček. Úkolem bylo získat všechny kartičky cizího družstva. To pak odevzdalo všechny svoje. Vyhrál ten, kdo měl nejvíce kartiček. Potom jsme hráli vlajkovku v lese. Nakonec vyhrálo Michelinovo družstvo. Když jsme dohráli, vydali jsme se zpět na faru. Už byl oběd. K obědu byl guláš. Po obědě služba umyla nádobí a zbytek měl polední klid. Po poledním klidu jsme začali uklízet faru. Po několika hodinách byla fara uklizená a my jsme dostali svačinu na cestu. Potom jsme udělali společné foto a odešli jsme na autobus. Autobusem jsme dojeli na nádraží, kde jsme přestoupili na vlak. Na hlavním nádraží jsme přestoupili na šalinu. Na konečné byl rozchod a my jsme šli domů.
Michal D.

Bodování etapy družin:

Mamuti (9b), Vlci (9b), Jestřábi (6b), Svišti (6b), Jeleni (3b), Kamzíci (3b),

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Daniel P.
  163
 5. Vojta
  162
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0