Tábor Matějovec 2011 - Starověký Řím

23.7.2011 - 6.8.2011


01. den | 02. den | 03. den | 04. den | 05. den | 06. den | 07. den | 08. den | 09. den | 10. den | 11. den | 12. den | 13. den | 14. den | 15. den |

01. den

Ráno (hodně pozdní ráno) jsme měli sraz v 9:30. Po předání léků a po proslovu Zevla jsme nastoupili do aut a jeli na dlouhou cestu. Po ppřijetí všech aut jsme se rodiči pustili do stavby týpíček. Až jsme to všechno postavili a přikolíkovali, tak byla dlouhí prohlídka Říma (našeho tábora). K večeři jsme měli to, co jsme si přivezli nebo chleba se sádlem. Následovala etapa. Měli jsme pomoci Herkulovi splnit první z dvanácti úkolů co mu dal císař. Úkol byl zabít sedmihlavou příšeru jménem Hidra. Šest hlav měla smrtelných (balónky) a jedna nesmrtelná (poleno). Všechny smrtelné hlavy jsme museli zničit loučemi, které jsme si vyrobili. Nesmrttelnou jsme museli zakopat (jako poslední). A pak jsme šli spát.
Honza Cajzl

02. den

Ráno kvůli dešti není rozcvička, nástup už je bez deště, ale raději jsme na sobě měli nějaké nepromokavé oblečení. Po raní hygieně, nástupu a zamyšlení byla snídaně. Ke snídani byly výrobky z mouky a vody. Po snídani byl klid. Pak jsme vyráběli měšce. Potom byla svačina a zase klid. Potom, kdo chtěl, jeel do kostela, já taky. Cesta tam i zpátky byla dobrá. Když jsme se vrátili byl oběd. Byly droby se zrnem. Pak odpolední klid. Po odpoledním klidu byly Střepy, potom svačina - daleká planeta Mars a potom plundrování lesa. Pak byla večeře - letecký pohon s opiáty. Po večeři Signály pro ledadla a pak jsme šli spát.
Tadeáš Kamínek

03. den

Budíček byl v 8 hodin. Následovala ranní píseň, ale byla zima. Rozcvičku měli Ondra a Jeňour. Mohli jsme si vybrat ke komu půjdeme. Ondra měl honičku obohacenou papírem na břiše. Komu spadl, ten honil taky.
Na snídani byl chleba s pomazánkou. Potom měli skauti zdravotní program s Ruprdem a vlčata nějakou hru v jídelně. Po skončení jsme hráli Milionáře. Šlo o kvíz, ve kterém bylo moožné získat za každou zodpovězenou otázku body. Kdo měl nejvíce bodů, ten vyhrál. Pak jsme měli oběd - byl guláš s chlebem. Po poledním klidu jsme jeli na výlet na kolech spojený s časovkou. Přijeli jsme do tábora a byla pro nás nachystaná etapa - vyslat morseovkou zprávu a přijmout ji. Největším úspšchem bylo přijmutí slova milý.
K večeři byl čočkový salát. Na závěr dne měl Komár hru. Rozdělili jsme se na 3 skupiny. Jedna říkala MO, druhá KO a třetí SA. MO chytala KO, KO chytala SA a SA chytala MO. Kdo byl chycen, musel dát chytajícímu kartičku (život). Pokud někdo neměl život, musel jít na hřiště pro nový.
Ondra Holub

04. den

Budíček byl v 8 hodin. Potom jsme šli na rozcvičku a na ranní píseň. Poté byla ranní hygiena. Na snídani byl Poridge. Dopolední programy byyl sbírání borůvek a fotbalový turnaj. Hráli Kamzíci, Svišti, Mamuti, Jestřábi a Jeleni. Potom byla etapovky - Zlatý pás. Museli jsme doběhnout k Rohlíku a přeplavat na ostrov a utrhnout 40 kousků toaletního papíru a dojít s ním do tábora. Na oběd byly borůvkové knedlíky. Na večeři byl chleba s rybičkovou pomazánkou. Poté byl večerní program Tom a Jerry. Měli jsme život a kočky nás chytali a my kočkám kradli sýr.
Michael Sázavský

05. den

K snídani jsme měli chleba s medem a k přesnídávce perník. Potom jsme si vybrali jednu hru. K obědu jsme měli čočkovou polévku a segedinský guláš. Pak jsme hráli fotbal. A Jelení vyhráli. Ke svačině jsme měli jogurt s rohlíkem. A pak nám vlčatům Ruprd vysvětloval první pomoc. K večeři jsme měli chleba se salámem. Večerní hra byla o tom, že jsme honili lva a brali jsme mu vzácné předměty.
Lukáš Holub

06. den

Ze všeho nejdřív jsme se převlékli a šli na rozcvičku. Pak byla hygiena. Potom nástup, na nástupu se řekl program a jídelníček.
Jídelníček:
Snídaně: Plody dobytka a polí
Přesnídávka: Plody stromu
Oběd: Prášek s vodou a obědové maso
Svačina: tyčka
Večeře: chléb a tuk z dobytka
Mezi 10. a 11. hodinou odešli skauti s vedoucím na čundr. A vlčata o chvilku po nich na výlet. Šli jsme k Rohlíku, až do Dolního Radíkova. V Terezíně jsme si udělalí oběd. Potom jsme šli okruhem do Valtínova, potom jsme se vrátili. Pak jsme měli etapu a pak jsme hráli Městečko Palermo. A nakonec stezka odvahy. Po skončení byla hygiena a šli jsme spát.
Vojta Házy

07. den

Ze všeho nejdřív jsme šli na rozcvičku a pak na snídani. Na snídani byl chleba a pak bylo chvilku volno. Následoval program Rozšiřujeme si obzory. Byly to dvě hry s Petrem a Vojtou. S Petrem bylo ježdění na kolech po dopravním hřišti v táboře. S Voujtou byla dráha s otákami na rychlost. Pak bylo hodinu volno. Pak byl program Hrajeme si s Tomem. Byli to dvě hry. První byla kanystr spojená s hutututu a druhá Ringo. Pak byla svačina Brácha hrušky. Na oběd byla šošovice s vodou a taliano spoeciliáno a pak byl polední klid. Potom byli střepy - Golf. Vyhráli Teovi drsňáci. Na svačinu byl Bača. Pak jsme se sprchovali teplou vodou v táboře. A pak přišli skauti z dvoudenního čundru. Na večeři byly bramborové placky. Na večerní program byla soutěž ve 4 skupinách. Pak jsme šli spát. Hlídku měli Mamuti.
Teo Mišun

08. den

Ráno jsme se jako vždycky probudili a šli na rozcvičku, poté nástup a zamyšlení. Na snídani byla buchta a rohlík s nutelou. Po snídani měla vlčata šifrování s Jirkou a skauti měli Přírodu a ekologii. Následovala etapovka nazvaní Síť na Erymanthského kance. Etapa spočívala v tom, že vlčata musela najít klubko provázku a vyrobit síť. Skauti to měli jako vždy težší, museli totiž najít jednodnotlivá vlákna a síť uplést. Následoval oběd. Na obšd byla nudlová polévka a čočka s vajíčkem. Po poledním klidu se konaly Antické olympijské hry. Na svačinu byl Mila a pak volno až do věčeře. Na večeři byla vajíčková pomazánka. Nakonec se zpívalo.
Kuba Holuša

09. den

Ráno nebyla rozcvička, protože pršelo. Po nástupu byla snídaně - vánočka s máslem. Po snídani bylo volno a potom někteří odjeli na mši. Na svačinu byla broskev a na oběd byl smažák. Potom byla etapovka, kde jsme měli sehnat Stympfalské ptáky. Na svačinu byla tyčka a po ní volitelné programy. Já byl s Ruprdem na učení o kolech. Na večeři byl vrtulový salát a na závěr táborák v Panterovi.
Štěpán

10. den

Ráno, jako obvekle, byla rozcvička a ranní hygiena. Na snídani bylo Müsli s mlékem. Následoval program, šlo o to, že jedna skupina byli lidi a druhá mimozemšťani a museli jsme se domluvit pomocí znaků. Potom se ukázalo, že obě skupinky jsou lidi. Potom byl cyklovýlet. Na oběd byl guláš a polévka. Trasa skautů: Český Rudolec - Staré Město pod Landstejnem - Nová Bystřice - Rožnov - Matějovec. Na závěr byla hra okradení Dia.¨
Vašek Kolář

11. den

Budíček byl tradičně v 7:30. Potom byla raní píseň, rozcvička, nástup, zamyšlení a konečně snídaně. K snídani byl tavený sýr a s chlebem. Poté byl program rozdělený na vlčata a skauty. Skauti vyráběli s Ellym létající lampiony a vlčata vyřezávala za srubem. Potom byla svačina a po svačině vlajkovka. Vyhrál tým s Ondrou 3-1. Poté následoval oběd. Po poledním klidu byly dělené programy. Petr měl hru o historii skautingu a s Ondrou se stavěly stany. Po svačině bylo Výběrové řízení na pozici vítěze. Potom byla večeře. Po vyčeři nástupu byl Scrabble ale pro písměna se běhalo do lesa. Potom byla hygiena a večerka.
Michal Daněk

12. den

Po budíčku byla rozcvička a hned nato byla hygiena a úklid tee-pee. Potom byl nástup a zamyšlení. poslední skautský bod zákona. Ruprd nám dal úkol a šlo se na snídani. K snídani byl sladký rohlík (s marmeládou a medem). Chvilku nato jsme měli etapu. Honili jsme laňky. Cesta byla po stopách, které byly na zemi a ty jsme měli sbírat. Došli jsme na Osadu, tam jsme chytili laňku a měli jsme ji odnést na nosítkách až na tábor. Potom byla chvíle volna a skauti měli Kill-ball a vlčata Dekomlat. Po programu byl oběd. Na oběd byla polévka a špenát s knedlíky. Po obědě bylo volno a po volnu družinové programy a potom se šlo vysprchovat. Po sprše byl Ruprdův program, kde zkoušel naše smysly. Zade bylo volno a nakonec večeře. K veřeři jsme měli zeleninový salát. Potom byl nástup a zamyšlení. Po zamyšlení byly volitelné programy - sauna, noční plavba a milionář. Potom jsme šli spát.
Lukáš Hudec

13. den

Ráno jsme se zbudili, nasnídali a šli jsme na závěrečnou etapu a tam jsme hledali papírky a u nich jsme něco dělali. A buď tam bylo něco napsaný, nebo jsme to museli měřit na buzole nebo jsme museli vytáhnout mapu. Potom jsme měli svačinu a potom jsme zase hledali papírky a nakonec jsme mělu oběd.
Vítek Němeček


14. den

Ráno, stejně jako všechny předešlé - budíček, rozcvička, hygiena, nástup, zamyšlení, snídaně. Odebrali jsme se na Osadu, kde jsme hráli různé hry. Na oběd jsme se vráliti do tábora, kde nás čekaly špagety. Odpoledne jsme museli sehnat šáší a dřevo na táborák. Samozřejmě nychybělo dobývání tábora a hlavně Švédské stoly na večeři. Byl zde bohatý výběr ovoce, salánů, sladkých i slaných pochoutek, piškoty, kofoly, minerálky se kterými se někteří užili legraci. Nováčci ještě narychlo plnili stezky a učili se slib, aby mohli slibovat. Nováčci u skautů zapálili oheň loučemi a odebrali se na tajné místo. Vlčata slibovala u ohně. Chvíli jsme zpívali a pak zase počtu denárů jsme postupně chodili pro ceny. Byly na výběr např. sekerky, celta, různé věci na kolo, nože, mapa, buzola, pláštěnka... Poté jsme se všichnoi postupně rozešli do týpek.Radek Jančík

15. den

Ráno jsme vstali brzy, protože nás čekalo spousta práce jako vždy na konci tábora. Úklid louky, zbourání nepotřebných staveb, vykopání nové latríny, no prostě samá práce. Naštěstí vlčata toho moc nezmohla a skauti se zašili u výkopu, takže vedoucí měli opravdu sposty zábavy. Vše se nakonec stihlo a předalo následujícím táborníkům tohoto tábořiště v Matějovci
Tomáš Hudec

Novinky

Docházka

 1. Tomáš F.
  90
 2. Lukáš K.
  85
 3. Vincent Oto M.
  85
 4. Matěj P.
  85
 5. Daniel P.
  85
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0