Zvířátka

13.11.2010


Zvířátka |

Zvířátka

Sraz byl jako většinou u klubovny v 9h. První Jeňourova hra byla se "seznámit" a zjistiz, ke které skupině zvířat (domestikovaní a divocí) patří ti ostatní. Jeňour nám rozdal papírky s nejtypičtějšími informacemi co jsme vlastně za zvíře. Potom jsme se rozutekli na všechny strany a hra začala. Každý, kdo někoho chytil si s chyceným střihl a kdo vyhrál, ten se mohl zeptat na jakoukoli informaci co je vlastně za zvíře. Když jsme to zjistili, byla další hra, tentokrát Bacilova. Byla (pro některé) časově náročná. Obíhali jsme ve skupinách klubovnu s různými spetřeními (např. běhání pozadu, s někým na zádech). Nakonec s údivem vyhráli domesikovaní a Warlík dostal Šišku of Justice. Potom byly v klubovně volby o tom, jestli má být v lese ochodní dům a potom byl kvíz na životní prostředí. Poté byla finální hta. Šlo o to získat co nejvíc jídel a postavit obydlí. Potom byl konec.
Vojta Juránek

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Vojta
  162
 5. Matěj D.
  160
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0