Kočičí žleb

8.10.2005


Kočičí žleb |

Kočičí žleb - -

Na „kočičák“ nám vyšlo dobré počasí, a tak i účast byla vysoká. Všichni jsme se sešli na konečné. Jak skauti, tak i vlčata. I když jsme měli mít všichni kroj, tak ho spousta lidí nemělo, protože to ostatním zapomněli říct Komár a Jirka B. Sraz byl v jednu, ale my jsme odcházeli jako vždy pozdě (o 10-15 min). Na místo jsme došli asi o půl druhé. Než se všichni sešli a nahlásily, byly dvě, a tak nám hned Marek vysvětlil pravidla. Hned na to se všichni rozběhli za Paklíčem. Ten všem rozdal mapy a pravidla (kromě nás). Podle ní se mělo běžet na místo dvakrát zakroužkované. Hlavním úkolem bylo nasbírat pět klíčů a z indicií uhodnout heslo. Aby se nám to vše povedlo, museli jsme splnit úkoly na různých kontrolách (jako jiné roky). Za výborné splnění úkolů jsme dostali klíč a indicii, za neúplné jenom klíč. Takto jsme prolezli kontroly, a potom šli za starcem (zapomněl jsem jméno), který nám dal hádanky. Za jejich správné zodpovězení jsme dostali další indicie. Potom už nám nezbývalo nic jiného, než uhodnout heslo a vrátit se na start. Nám se to povedlo jako třetím a vlčatům dokonce prvním. Potom jsme byli za svoje výkony odměněni, a pak nám nezbývalo nic jiného než jít domů.

Ruprd

Novinky

Docházka

 1. Tomáš F.
  120
 2. Vojta
  120
 3. Daniel P.
  120
 4. Dominik P.
  118
 5. Adam K.
  114
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2019 Panteři a Kokino
verze 3.0.0