Střediskové mistrovství v uzlování

2.10.2010


Střediskové mistrovství v uzlování |

Střediskové mistrovství v uzlování

Sraz byl v 9:00 v klubovně a čekalo se až všichni dojdou a všicni co tam byli si opakovali uzly. Po asi 30 minutách se začalo. Kategorie byli mladší vlčata a světlušky, starší vlčata a světlušky, mladší skauti a skautky, starší skauti a skautky a roveři a rangers. Vlčata odešli k termitům do klubovny a skauti zůstali nahoře, roveři měřili čas a až po nás dělali uzly. Teď, když bylo všechno nachystané mohlo se začít a taky že se začalo. Skauti měli 3 kola. V 1. kole byl škoťák, UIAA a zkracovačka. Ve 2.kole byl vůdcák, ambulák a rybařák a ve 3.kole byl loďák, dobráček a dračák. Mezi každým kolem byla přestávka, aby mohli všichni dodělat uzly. Když jsme douzlovali, šli jsme ven, kde jsme s Petrem hráli hry a pak jsme šli zpět do klubovny a zjistili jsme, jak si kdo vedl a kdo vyhrál. V mé kategorii na 1. místě byla Tigy z Poštolek s časem 1:31, na druhém místě Ondra Holub z Panterů s časem 1:32 a na střetím místě byl Radek Jančík z Panterů s časem 1:43. A nakonec přišlo udělování cen.
Lukáš Hudec

Novinky

Docházka

 1. Jakub K.
  173
 2. Vítek P.
  167
 3. Adam P.
  165
 4. Daniel P.
  163
 5. Vojta
  162
o bodování

Anketa


Statistiky

© 2005-2020 Panteři a Kokino
verze 3.0.0